Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is SPAR Lambrechts niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de aangeboden informatie op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen voorkomen, noch voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en te vragen naar de voorwaarden die van toepassing zijn.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Zonder toestemming van SPAR Lambrechts is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken

Alle merken op deze site zijn ten aanzien van woord, beeld, en/of verpakkingsvorm eigendom van SPAR Lambrechts. Het is zonder schriftelijke toestemming van SPAR Lambrechts niet toegestaan gebruik te maken van de merkrechten van SPAR Lambrechts.

Algemeen

Het is niet toegestaan deze site te framen. SPAR Lambrechts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de informatie op enige site die is verbonden dan wel gelinkt van of naar deze site. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig en kan steeds door SPAR Lambrechts, eventueel zonder aankondiging, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Met vriendelijke groeten,

De directie van SPAR Lambrechts